Thursday, June 14, 2012

Oleh Munawwaroh 
Mahasiswi Semester VI Aqidah Filsafat B
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  1. Kaum awam, yang cara berfikirnya sederhana sekali
  2. Kaum pilihan, yang akalnya tajam dan berfikir secara mendalam
  3. Kaum penengkar

Post a Comment: